בת מצווה
צמידים - 3
חושן עיצוב בחומר / אטי פרחי-שבו

סלולרי : 054-4562270
צמידים - 3