בת מצווה
צמידים
חושן עיצוב בחומר / אטי פרחי-שבו

סלולרי : 054-4562270
צמידים