בת מצווה
טבעות
חושן עיצוב בחומר / אטי פרחי-שבו

סלולרי : 054-4562270
טבעות